Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Hlavní stránka / Zprávy / Pojištění pro osoby podnikající ve dvou zemích Evropské unie

Pojištění pro osoby podnikající ve dvou zemích Evropské unie

neděle, 15 květen 2011

Na osoby, které současně podnikají v nejméně dvou různých zemích Evropské unie, se v souladu s nařízením Evropského parlamentu č. 883/2004 vztahují právní předpisy v zemi trvalého pobytu nebo stálého centra životně důležité zájmy, pokud příjem v této zemi odpovídá alespoň za 1/4 celkového příjmu z vlastní činnosti.

Pojištění pro osoby podnikající ve dvou zemích Evropské unie

Na rozdíl od pojištění souběžně zaměstnaných osob je v prvním roce povinno definovat stálé centrum jejich zájmů. Toto centrum je ekonomické (země s nejvyššími příjmy) a osobní (rodinné). Posledně uvedený determinant je důležitý, pokud se země bydliště liší od všech zemí, kde podniká (např. Působí v Německu a České republice a žije v Polsku).

V této fázi je rozhodnutí jednoznačné, i když v prvním roce podnikání ve druhé zemi může mít podnikatel důvod prohlásit, že mu současná země přinese méně než 25% příjem (např. když vykázal ztrátu za předchozí rok). Po jednom roce fungování již podnikatel nebude mít tuto možnost k dispozici.

V případě stanovení právních předpisů platných pro pojistný systém v Polsku nebo v České republice z toho vyplývají různé důsledky.


Osoby, pro které je podle právních předpisů příslušných pro sociální a zdravotní pojištění Polská republika

Osoby, na které se vztahují polské předpisy o pojištění, jsou povinny platit za své činnosti v Polsku důchody a zdravotní odvody. Pokud je činnost v obou zemích prováděna v různých formách, např. V Polsku občanské partnerství, v České republice běžná činnost nebo v Polsku živnostník a v České republice veřejné partnerství, je plátce povinen zadržet pojistné na zdravotní pojištění pro každý samostatný formulář. Pokud je však činnost prováděna v obou zemích ve stejné formě, příspěvek se platí jednorázově. Musíte se zaregistrovat na doplňkové zdravotní pojištění v první pobočce ZUS ve Varšavě (00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8). Druhý příspěvek na zdravotní pojištění je v Polsku odpočitatelný od daně z příjmů.

Zúčtování se ZUS za příspěvky NFZ by mělo být předkládáno měsíčně v termínech stanovených zákonodárcem.


Osoby, které mají v České republice právní předpisy vztahující se na sociální a zdravotní pojištění

S osobami, na něž se vztahují české předpisy o sociálním a zdravotním pojištění, se zachází, jako kdyby všechny své příjmy dosáhly v České republice. Důsledky takového řešení jsou dalekosáhlé. Vzhledem k tomu, že pojistné je úměrné vašemu příjmu, musíte k výpočtu záloh na zdravotní a důchodové pojištění sečíst své příjmy z podnikání ve všech zemích. Padesát procent z tohoto příjmu se používá jako základ pro výpočet ročních příspěvků na sociální zabezpečení (29,2%) a zdraví (13,5%).

Ztráta (záporný příjem) jednoho z podniků osoby podnikající snižuje částku příspěvků. Výše uvedená metoda vyžaduje, aby polský podnikatel upravil lhůty pro podávání daňových přiznání (včetně polských PIT) podle polských předpisů, protože lhůta pro vypořádání obou typů pojištění je 1. května.

Vypořádání s fondem zdravotního pojištění a sociálním a důchodovým pojištěním se provádí každoročně.Odpověď instituce sociálního pojištění spolu s pokyny k registraci vaší druhé činnosti pro zdravotní pojištění v Polsku.

business Kontaktní údaje

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006 AANDO

Telefonický kontakt s kanceláří:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 13:00
Návštěva kanceláře je možná POUZE po předchozí domluvě
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

23.02.2024
AUD 15.393 CZK
EUR 25.350 CZK
GBP 29.700 CZK
HUF 0.06528 CZK
PLN 5.883 CZK
SEK 2.272 CZK
USD 23.394 CZK
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.