Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Hlavní stránka / Zprávy / Registrační číslo české populace

Registrační číslo české populace

úterý, 2 březen 2021

Za účelem registrace populace přiděluje téměř každá země rezidentům, svým vlastním občanům i cizincům, identifikační číslo, které usnadňuje seskupování a vyhledávání nezbytných údajů v databázích veřejné správy. Nejzákladnější identifikátor v Polsku je PESEL. Jeho českým protějškem je rodné číslo. Občané České republiky a osoby přihlášené k přechodnému nebo trvalému pobytu obdrží toto číslo z moci úřední. Bohužel, zahraniční podnikatelé a firemní partneři jsou povinni podat žádost o toto číslo na vlastní pěst.

Registrační číslo české populace

Výše ​​uvedená povinnost vyplývá z přímého uplatňování zákona č 133/2000 o evidenci obyvatel ve vztahu k zákonů 582/1991 o organizaci sociálního zabezpečení a 592/1922 o zdravotním pojištění, jakož i od daňového řádu 280 / 2009. Ze znění předpisů vyplývá, že pojištěná osoba je povinna hlásit český „pesel“ vybranému fondu zdravotního pojištění a poviatkové pobočce správy sociálního pojištění příslušné pro sídlo společnosti. Takzvaný „Číslo pojištěnce“ přidělené každou z těchto institucí je čistě dočasné.

Zpravidla to trvá asi 30 dní a je zdarma. Jedinou nutnou podmínkou je, aby k žádosti přiložit aktuální zkrácenou kopii rodného listu s úředním překladem do českého jazyka. Kopie vydává obecní úřad a lze o ně požádat prostřednictvím ePUAP. Elektronický zkrácená kopie je podepsán v souladu s normou eIDAS a může být také použita pro účely uplatnění. K žádosti je přiložena kopie občanského průkazu nebo pasu.

Česká republika bohužel není signatářem Vídeňské úmluvy č. 16, není povinna uznat vícejazyčnou kopii uvedenou v této úmluvě.

V zájmu usnadnění plnění výše uvedené povinnosti stanoví předpisy možnost podat žádost prostřednictvím právního zástupce. Za tímto účelem musí být za přítomnosti notáře autorizován subjekt nebo osoba, která podává žádost o číslo. Přidělené registrační číslo populace je odesláno na domovskou adresu žadatele.

 

Vrácení podepsaného a ověřeného notáře tvoří, spolu s kopií rodného listu zaslaném naší kanceláře se rovná objednání služby zprostředkování při získávání výše uvedené číslo.

 

business Kontaktní údaje

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006 AANDO

Telefonický kontakt s kanceláří:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 13:00
Návštěva kanceláře je možná POUZE po předchozí domluvě
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

23.02.2024
AUD 15.393 CZK
EUR 25.350 CZK
GBP 29.700 CZK
HUF 0.06528 CZK
PLN 5.883 CZK
SEK 2.272 CZK
USD 23.394 CZK
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.